Alapdokumentumok

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § (6) bekezdés/ kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

Az iskola pedagógiai programja 

Szakmai Program

 

Házirend

 

Tanév rendje

Minőségbiztosítási program

 

Szervezeti és működési szabályzat

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2018-2019-es tanévben

 

Pedagógus Továbbképzési Terv

 

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

 

Továbbtanulási adatok

 

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban

 

Theme by Anders Norén