ECDL

Iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpont.

Részletes információ elérhető az iskola titkárságán, vagy Zomborné Bárdos Anna tanárnőnél és Gereben László tanár úrnál.


ecdl_logo

Mi az ECDL?

 ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány – European Computer Driving Licence

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Az ECDL finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minőségbiztosított, decentralizált módon megszerezhető és világszerte kellőképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri.

Kinek és miért jó?

Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.

Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

  • A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.
  • A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép funkcióit a hallgatók készség szintjén sajátítják el.
  • Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.
  • Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.

Általános tudnivalók 

A hallgató az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel. A kártya kiállításával egy időben a vizsgázó a vizsgakártyához tartozó, az adminisztrációs rendszerből nyomtatható ECDL regisztrációs adatlapon aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisban szerepeljenek, a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából. A vizsgakártya az első sikeres vizsgától számított három évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni. A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék.

A regisztráció megtörténte után a hallgató jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni.

A vizsgán használandó szoftver a hallgató által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.

Egy teremben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban a kezdési és a befejezési idő modulonként nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell kezdeni, illetve befejezni.

Egy vizsga ideje 45 perc, így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

Az ECDL rendszer érvényes díjtételei 2015. február 1-jétől

(Figyelem: A fizetendő díjak tárgyi adómentesek, áfát nem tartalmaznak!) 

Regisztrációs díj

ECDL Standard (7 modulos) alapdíj 

  • felnőtteknek: 7500 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 5500 Ft(csak a diákakcióhoz és a teleház akcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)

ECDL Base alapdíj: 

  • felnőtteknek: 6000 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 4500 Ft(csak a diákakcióhoz és a teleház akcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes) 

A vizsgadíjak és a tanfolyamok ára

  • A vizsga- és tanfolyami díjak meghatározása minden vizsgaközpont saját hatáskörébe tartozik. Kivételt képeznek a diákakcióhoz csatlakozó központok, ahol a vizsgadíj diákok számára egységesen legfeljebb 1800 Ft/vizsga.

Az ECDL moduljai és tematika 

  ECDL Standard
bizonyítvány
*
ECDL Base
bizonyítvány
**
Számítógépes alapismeretek kötelező kötelező
Online alapismeretek kötelező kötelező
Szövegszerkesztés kötelező kötelező
Táblázatkezelés kötelező választható
Adatbázis-kezelés választható választható
Prezentáció választható választható
Képszerkesztés választható választható
Webszerkesztés választható választható

*: Az ECDL Standard bizonyítvány megszerzéséhez 7 modult megszerzése szükséges, ebből 4 kötelező, valamint további 3 választható.

**: Az ECDL Base bizonyítvány megszerzéséhez 4 modult megszerzése szükséges, ebből 3 kötelező, 1 választható.