Tanév rendje 2019-2020

A 2019/20-as tanév eseménynaptára

(részlet az éves munkatervből)

2019. szeptember 2. Ünnepélyes tanévnyitó
(hétfő) Első tanítási nap – osztályfőnöki órák (3 óra)
  – Törzslapok és bizonyítványok dokumentációjának lezárása (a felmenő osztályok esetében)
  – Esti tagozat indítása (14:15 tanévnyitó, általános tájékoztatás)
szeptember 5. Jelentkezés az őszi (okt-nov.) érettségi, ill. szakmai vizsgákra
szeptember 6. Az munkaközösségek éves munkaterveinek elkészítési határideje
szeptember 12. Szülői értekezlet: igazgatói tájékoztató15:30-tól,
  osztályok szülői értekezlete 16:00-tól
szeptember 13. Az éves tanmenetek feltöltése az iskolai belső hálózatra.
szeptember 23-27. Természetjáró túra lehetőségének hete a Bródy-s hagyományápolás jegyében (konkrét túranap időjárástól függ)
  Tanítás nélküli munkanap (1) lehetősége az intézményi tanfelügyelet előkészületeiről az önértékeléshez igazítva
szeptember 27. Az év eleji statisztika leadásának határideje
  Törzslapok kiállításának határideje (az idei tanévben beiskolázott osztályok esetében)
2019. október 4. Ünnepi megemlékezés az aradi vértanúk emléknapján az iskolarádióban
október 8. Az őszi komplex szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze
  tehergépkocsi- és autóbuszvezető szakképesítések
október 15. Az októberi statisztikai adatok beküldési határideje
október 18 és 21. Az őszi komplex szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze: autóbuszvezető, ill. tehergépkocsi-vezető
október 14-18. A Szakképzés Európai HetePályaorientációs Programnap (Konkrét dátum a partnerekkel való egyeztetés alapján. Kerülendő az őszi érettségi időszak)
október 14-25. Őszi írásbeli érettségi vizsgák időszaka
  magyar nyelv és ir.(10.14.),matematika (10.15.),
  történelem (10.16.),angol nyelv (10.17.),szakmai tárgyak (10.18.), német nyelv (10. 21.), informatika (10.22.)
október 22. Nemzeti ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
október 25. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek)
  Csacsiavató lehetősége a 9. évfolyamon

ŐSZI SZÜNET: 2019. október 28. –november 1.

2019. november 4. Az őszi szünet utáni első tanítási nap (hétfő).
november 7. Fogadó órák (14:30) és szülői értekezlet (15:30)
november 8. Intézményi tanfelügyelet – Interjúk a pedagógus és a szülők képviselőivel
november 14-15. Nyílt Napok az általános iskolák 8. osztályosai számára
november 18-22. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: saját intézményben előzetes tervek szerint: 11.19.  
november 25-29. Bródy – iskolai szavalóverseny megrendezésének lehetősége
2019. december 1. Jelentkezés a mellék-szakképesítések februári-márciusi vizsgaidőszakára: PLC-programozó, irodai informatikus
december 7. Rendkívüli munkanap (dec. 24. bedolgozása)
december 13. Szalagavató ünnepség – rövidített órák
december 14. Rendkívüli munkanap (dec. 27. bedolgozása)
december 20. Karácsonyi ünnepség
  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek).

TÉLI SZÜNET: 2019. december 23. – 2020. január 3.

2020. január 6. A téli szünet utáni első tanítási nap (hétfő)
január 8-tól A NETFIT- mérés kezdete
január 20-24. A félévi osztályzatok kialakítása (min. 3 db osztályzat/ tantárgy)
  Osztályozó vizsgák hete (az érintett tanulók esetében)
január 22. Vetélkedő a Magyar Kultúra Napja alkalmából
január 24. Az első félév utolsó tanítási napjaOsztályozó értekezlet
január 27. Az I. félévi statisztikai, lemorzsolódási adatok és a munkaközösség-vezetői beszámolók leadása
január 27-31. Diákok és szülők tájékoztatása az első félévi tanulmányi eredményekről, a tanulmányi munka értékelése osztályfőnöki órákon.
január 31. Az I. félévi nevelő-oktató munka értékelése – nevelőtestületi értekezlet
2019. február 6. Fogadó órák (14:30), szülői értekezlet (15:30)
  Jelentkezés a május-júniusi érettségi és a szakmai vizsgákra.
február 19. Az általános iskolai jelentkezési lapok beérkezésének határideje
február 25. Ünnepi megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól
február 27-28. Szóbeli meghallgatások 8. osztályosok számára az általános felvételi eljárás keretében (2019. február 24 – március 13.)
2019. március 2-6. „Pénz7”- Pénzügyi és vállalkozói témahét programjainak lehetősége
március 13. Ünnepi műsor az 1848/49 forradalom és szabadságharc tiszteletére
március 23-27. Digitális témahét programjainak lehetősége
2020. április 3. Szakmák éjszakája – tanítás nélküli munkanap (2)
április 8. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap tanítás nélküli munkanap (3); Bródy- Sportnap – DÖK-Nap

TAVASZI SZÜNET: 2019. április 9.- április 14.

április 15. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
április 16. Fogadó órák (14:30) szülői értekezlet (15:30)
  Megemlékezés a holokauszt áldozatainak emlékéről az –iskolarádióban
április 17. A műszaki informatikusok záró dolgozatainak leadási határideje
április 20-24. Fenntarthatósági témahét programjainak lehetősége
április 24. A NETFIT- mérés lezárása
április 27-29. Év végi osztályzatok kialakításának időszaka végzős évfolyamokon
  Osztályozó vizsgák (az érintett tanulók esetében)
április 28. A ballagási ünnepség főpróbája, a vizsgaszabályzat ismertetése
április 29. Utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet a végzős évfolyamokon.
április 30. BALLAGÁS-
tanítás nélküli munkanap (4)
  A 8. osztályos tanulók és iskolájuk kiértesítése a felvételi eljárás eredményéről.
2020. május 4. A május-júniusi érettségi vizsgaidőszak kezdete
  Bizonyítványok, törzslapok leadása a végzős osztályokban
május 4-6. Tanítás nélküli munkanapok (5, 6, 7)
  Osztálykirándulás lehetősége 9-11. évfolyamokon
 

Írásbeli vizsganapok

május 4. magyar nyelv és irodalom (240’)
május 5. matematika (180’)
május 6. történelem (180’)
május 7. angol nyelv (180’)
május 8. német nyelv (180’)
május. 14. ágazati szakmai vizsgatárgyak
május 13. Szakmai központi írásbeli vizsgatevékenységek
   – nappali tagozat: 5/13 évf. elektronikai technikus (10ó)
  – esti tagozat: 2/14. évf. gyakorló ápoló (13ó)
  Az érintett végzős szakképző évfolyam bizonyítványainak és törzslapjainak leadása május 8-ig
május 14-17 „Tavasz a Tátrában” – „Határtalanul” pályázati program
május 25 – június 5. A komplex szakmai vizsgák gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységei
  (elektronikai technikus; műszaki informatikus, ill. gyakorló ápoló)
május 27. Országos Kompetenciamérés (szövegértés és matematikai eszköztudás mérése a 10. évfolyamon)
május 29. A NETFIT- mérés adatainak feltöltési határideje
2020. június 4. Ünnepi megemlékezés a nemzeti összetartozás napján
június 3-19. Emelt szintű érettségi vizsga szóbeli vizsgarésze
június 8-12. Az év végi osztályzatok kialakítása
  Osztályozó vizsgák hete (az érintett tanulók esetében)
június 15. A tanév utolsó tanítási napja: tanítás nélküli munkanap(8)
  Osztályozó értekezlet
június 17. Az év végi statisztikai adatok, lemorzsolódási mutatók és munkaközösség-vezetői beszámolók leadása
június 15-től Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat kezdete
  (10. 11. évfolyamok, ill. esti tagozaton az 1. szakképzési évf.)
június 16-26. Középszintű érettségi vizsga szóbeli vizsgarésze
június 19. Bizonyítványok, törzslapok (9-11. évfolyam) és a munkaközösségi beszámolók leadása
június 22. Javítóvizsga feladatsorok, tételek leadása nappali és esti tagozaton egyaránt
június 22-24. Beiratkozás a középiskola 9. évfolyamára
június 30. Ünnepélyes tanévzáró 8:00 órától
  A tanév értékelése nevelőtestületi értekezleten 9:30-tól
2020.július 1-től Nyári szabadság (előzetes tervek szerint)
2020. augusztus 21. A nyári szabadság utáni első munkanap (előzetes terv)
  – A 2019/2020-as tanév lezárásával kapcsolatos feladatok és a 2020/21-es tanév előkészületei
augusztus 24-25. Írásbeli és szóbeli javítóvizsgák
augusztus 28. Tanévnyitó értekezlet: 2020/21-es tanév

 

Készült az Emberi Erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete alapján

Leave a Reply