Beiskolázás 2020/2021

Bródy_felvételi tájékoztató_2020_21

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma (OM 203046)

Ózd, Petőfi út 20.

 

Iskolánk Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be. A mindenkori törvényi változásokhoz és a munkaerő-piac igényeihez alkalmazkodva képzési kínálata folyamatosan bővül.

Képzéseink általános jellemzői:

A 2020 szeptemberében induló technikumi oktatás 5 éves középiskolai képzési forma, ahol a közismereti tantárgyak oktatásával párhuzamosan a 9-10. évfolyamon kezdetben általános szakmai alapozó oktatás folyik, majd a további évfolyamokon a választott ágazati szakirány tananyagtartalma szerint folytatódik szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. A képzés végére a tanuló az érettségi végzettség mellett technikus szintű szakképesítést szerezhet.

Választható ágazatok:  

Iskolánkban hosszú évtizedes hagyományai vannak az elektronika és informatika szakterületén folyó az oktatásnak. Immár harmadik éve azonban, hogy képzési palettánkon megjelenik az egészségügy ágazat is, bővítve ezzel a nappali tagozaton megszerezhető szakképesítések kínálatát. 

A munkaerő piacon mindhárom felsorolt ágazat szakképesítései iránt folyamatosan emelkedő kereslet mutatkozik.

Tagozatkód Választható ágazatok Érettségivel szerezhető  technikus szakképesítés Felvehető létszám 

(fő)

5001 Elektronika – és elektrotechnika Elektronikai technikus 28
5002 Informatika és távközlés Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 28
5003 Egészségügy Gyakorló ápoló 34
5004 AJKP – előkészítő évfolyam   26

                

Az iskolában folyó szakképzések jellemzői:

Elektronika- és elektrotechnika ágazat: 

Az elektronikai technikus a rohamos technikai fejlődés következtében fokozatosan automatizálódó és robottechnikával is támogatott gyártó- és kiszolgáló ágazatok szakembere.  Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. A tanuló a képzés befejeztével munkája során képes lesz alkalmazni a diagnosztikai és konfigurációs teszt-és segédprogramokat, számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használni és programozni.

 Jó választás mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a  gépek, berendezések működése, irányítása, így például a hang- és fénytechnika.  

Érettségi után megszerezhető technikus szakképesítés: 

54  523 02 Elektronikai technikus

 Informatika és távközlés ágazat: 

A tanulmányok során az ágazatban tanuló diákok megismerhetik az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetéshez és a hálózatépítéshez kapcsolódó tevékenységeket.

 A képzés befejezése után az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja és elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását.

Jó választás mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép működésének rejtelmei vagy a programozás.

Érettségivel megszerezhető technikus szakképesítés: 

54 481 09 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

            

Egészségügy ágazat

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a tanulókat, akik a képzés befejeztével a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végezhetik munkájukat. A tanulmányok során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. A kórházakba, rendelőintézetekbe, rehabilitációs intézetekbe kihelyezett szakmai gyakorlatokon magas szintű szakmai ismereteket sajátíthatnak el, miközben kialakul bennük a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. 

Érettségivel megszerezhető technikus szakképesítés: 

54 723 02 Gyakorló ápoló

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

 A Program célja, hogy az iskola a kollégiummal együttműködve lehetőséget biztosítson a hátrányos helyzetű, szerényebb körülmények között élő tanulók számára érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Az előkészítő évfolyamon lehetőség nyílik egyénre szabott differenciálással megteremteni a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését és egy komplex személyiségfejlesztést.

A tanulók fejlesztése anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, természettudományos, művészeti és szociális területeken zajlik.

 Az iskolában folyó képzés előnyei

  • A technikus vizsga kiváltja az 5. érettségi vizsgatárgyat, mely egyúttal emelt szintű érettségi vizsgatárgynak számít.
  • Korszerűen felszerelt szaktantermek, mérőlaborok, demonstrációs termek segítik a gyakorlati oktatást.
  • Ipar 4.0-ás technológiával felszerelt Digitális Közösségi Alkotóműhely, ahol lehetőség nyílik robottechnika, 3D-tervezés – nyomtatás, lézervágás, programozható elektronika ismereteinek elsajátítására.
  • Az iskola akkreditált ECDL vizsgaközpont.

             

Az egyes ágazati képzésekre jelentkezők teljesítményének értékelése

A felkínált tanulmányi területekre való felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

Az általános iskolai tanulmányi eredmények

  • év végi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika /biológia*– Elérhető pontszám: 50 pont
  • félévi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika/biológia* – Elérhető pontszám: 50 pont

( ⃰egészségügy ágazat esetében)

A pontszámot az adott évi osztályzatok kétszerezésével számoljuk.

Szóbeli elbeszélgetés:  

Kötetlen beszélgetés folyik a tanuló érdeklődési köréről és az általános iskolás tananyagon alapuló műveltségi kérdésekről. Az elbeszélgetés időpontja: 2020. február 27-28.

Helyszíne: Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma, Ózd Petőfi út 20.

 

Rangsorolás

A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 120 pont) összeadása után, csökkenő sorrendben.

Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el, 

  • a törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek, – műszaki ágazatok esetén a matematika és a fizika, egészségügy ágazat esetében pedig a biológia osztályzatok képezik a további rangsorolás alapját.

 Az SNI tanulók esélyegyenlőségének biztosítása

SNI-s tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok:

  • Hozott pontszám számítása (7. év végi – 8. félévi osztályzatok alapján):
  • Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól ezért nem rendelkezik abból osztályzattal, akkor más tárgy eredményének beszámításával méltányos elbírálásban részesíthető.