Digitális oktatás

Kiegészítő tájékoztatás a digitális munkarendhez

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A digitális munkarendben végzett oktatás első hetének tapasztalatai alapján az alábbi lehetőségről szeretnénk ezúton tájékoztatást nyújtani.

Amennyiben az iskola valamely tanulója nem rendelkezik otthoni környezetben a digitális oktatáshoz szükséges feltételekkel (internetkapcsolat, számítógép), az érintett diákok kis létszámú csoportban (max. 5 fő/ gépterem) igénybe vehetik az intézmény számítógépparkját.

Kérjük, ha bárki élni kíván az eredményes tanulási folyamat érdekében a felkínált lehetőséggel, azt előzetesen jelezze az iskola alábbi elérhetőségein vagy esetleg az osztályfőnökön keresztül.

Eljárásrend

a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére.

Eljárásrend_ÓSZC_Bródy

Kedves Diákok!

Ahogy már korábban jeleztük, újfajta tanítási rendre térünk át.

A mai naptól (március 16.) nem lesznek kontakt órák, mindenkinek önállóan kell megtanulni, feldolgozni az egyes tantárgyakhoz előírt anyagokat. Azt javasoljuk, hogy 8.00 és 14.00 között, 4 szünet közbeiktatásával teljesítsék az előírtakat. Ha a tananyag feldolgozása közben kérdések merülnek fel, azokat jegyezzék fel, és a szaktanárral a későbbiekben ezt megbeszélhetik.

Arra kérünk mindenkit, hogy vegyék komolyan ezt a fajta tanulási módszert, lehet, hogy akár egy teljes hónapig is így kell haladnunk, az érettségire jelentkezőknek az írásbelire felkészülniük. Folyamatos tanulásra bíztatunk mindenkit.

A tanári kar a mai nap folyamán megbeszélte, hogy milyen formában folytatódik az oktatás.

Az alábbi megoldási módokat határoztuk meg:

 • Google Tanterem (classroom.google.com), amihez aktív email fiókra van szükség (akinek nincs, készítsen és juttassa el az osztályfőnökhöz)
 • zárt Facebook csoporton keresztül (a csoportok kialakítása tantárgyanként folyamatos; az adott csoportba való belépés kötelező!)
 • Messenger csoporton keresztül (a csoportok kialakítása tantárgyanként folyamatos; az adott csoportba való belépés kötelező!)

A fenti lehetőségeken kívül a szaktanárok egyéni kapcsolattartási módokat is biztosíthatnak. Erről az adott szaktanár ad felvilágosítást.

Figyelem! Nem extra szabadidőt kaptak, hanem a saját és családjuk biztonsága érdekében kell otthon lenniük. Ne menjenek közösségbe, maradjanak otthon, ha szabad levegőre vágynak, akkor is kerüljék mások társaságát! Vigyázzanak magukra és használják ki az időt arra, hogy a lemaradásukat is pótolják. Bármilyen kérdésük van, elsősorban az osztályfőnököt keressék, vagy naponta 8.00 és 14.00 között az iskolában tájékoztatást kaphatnak telefonon is. A nevelőtestület bízik abban, hogy nem a lógásra használják fel ezt az időt.

Mutassuk meg, hogy az igazi bródysok, minden problémát meg tudnak oldani!

TÁJÉKOZTATÁS NAPKÖZBENI FELÜGYELET MEGSZERVEZÉSÉRŐL

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) határozata alapján – igény esetén – az Ózdi Szakképzési Centrum iskolái is biztosítják a tanulóik számára a tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

A felügyeletet munkanapokon 8.00. és 16.00 óra között biztosítjuk.

Arra kérjük a szülőket, hogy napközbeni felügyelettel kapcsolatos igényüket – a diákok iskolájának és osztályának megjelölésével – 2020. március 17-én 18.00 óráig jelezzék a

tuza.otto@ozdiszc.hu

e-mail címen.

TÁJÉKOZTATÁS
a 2020. MÁRCIUS 16-tól ÉLETBE LÉPŐ
Digitális MUNKARENDDEL KAPCSOLATOSAN

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A tanulók egészségének megőrzése érdekében 2020. március 16-tól a diákok személyes jelenlétét nem igénylő, digitális munkarend lép életbe az Ózdi SZC valamennyi tagintézményében, így iskolánkban, a Bródyban is.

Legfontosabb tudnivalók a tanév további menetéről:

 • A 2019/2020-as tanév sikeres lezárásának érdekében minden tanuló tanulmányi és jelenléti kötelezettségeinek tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett otthoni tanulással tesz eleget.
 • A tanulók nem látogathatják az iskolát!
 • Ennek betartására nyomatékosan felkérünk minden diákot és egyben számítunk a szülők hathatós közreműködésére. Hangsúlyozzuk, az elkövetkezendő, egyelőre meghatározatlan ideig tartó időszak nem tanítási szünet. Az oktatás folytatódik, csak más módszerekkel.
 • A digitális tanrend formájáról és részleteiről a KRÉTA rendszeren és az iskola által használt egyéb felületeken keresztül kaphatnak tájékoztatást.
 • Az iskolában maradt tankönyveket, egyéb felszereléseket a mellékelt beosztás szerint vihetik el a tanulók. Az átvétel során az iskola minden intézkedést megtesz a higiéniai szabályok betartásával kapcsolatosan.
 • További döntésig a külső gyakorlati helyeken folyó foglalkozások is elmaradnak.
 • Az iskolalátogatási tilalom alatt minden tanórán kívüli foglalkozás (szakkör, edzés, idegen nyelvi és kompetenciafejlesztő foglalkozás) elmarad.
 • Arra kérjük a diákokat és a szülőket, folyamatosan kövessék figyelemmel a KRÉTA rendszeren keresztül érkező üzeneteket! Ezen a rendszeren keresztül lesz lehetséges az ügyintézés is.
 • Felhívjuk a figyelmüket a jelen helyzet kapcsán ingyenesen biztosított mobil internet-hozzáférés lehetőségére.

 

Természetesen mindvégig szem előtt kell tartanunk, hogy, a kialakult helyzet kezelése a szülők, diákok és pedagógusok, azaz a mi közös felelősségünk!

Ezért kérünk minden diákot, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáig egészsége megőrzése érdekében minden más önszerveződésű nagyobb csoportos találkozót is kerüljön.

Bízunk benne, hogy Önök, kedves szülők felelősen gondolkodó állampolgárként ezen kérésünk betartatásában együttműködő partnereink lesznek.

 

Ózd, 2020. március 15.

                                                                                          Deklava Marianna

                                                                                        tagintézmény-vezető

Tankönyv- és felszerelés-átvételi beosztás

2020. 03. 16.

Időpont

Osztály

9:00-9:20

9.AE

9:25- 9:45

11. A

9:50-10:10

AJKP

10:15-10:35

10. A

10:40- 11:00

10. E

11:05-11:25

11.E

11:30-11:50

12. A és 5/13.

2020. március 16. 8:00
Nevelőtestületi értekezlet.
Mindenki jelenlétére számítunk!