Képzési kínálatunk

Az ÓSZC Bródy Imre Szakgimnáziuma képzési kínálata

Szakképzési ágazatainkban szerezhető szakképesítéseik

Elektronika és elektrotechnika ágazat:

Az ágazat jó választás mindazon fiataloknak, akiket egyaránt érdekel a számítástechnika és az elektromos gépek, az automata berendezések működése, irányítása, vagy akár a hang- és fénytechnika.

A rohamos technikai fejlődés következtében fokozatosan automatizálódó és robottechnikával is támogatott munkahelyeken egyre keresettebbek azok a szakemberek, akik stabil elektronikai ismeretek mellett képesek számítógéppel támogatott ipari folyamatokat hatékonyan irányítani, kiszolgálni.

Szerezhető szakképesítés: Elektronikai technikus

A szakember alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, ill. elektronikus berendezések, műszerek tervezése, mérése, karbantartása és gyártásuk felügyelete. A diák a képzés befejeztével képes lesz alkalmazni diagnosztikai és konfigurációs tesztprogramokat, használni, programozni számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket.

Informatika és távközlés ágazat:

Az ágazat jó választás mindazon tanulóknak, akiket érdekelnek a számítógépek működésének rejtelmei, az internet világa és a programozás.

A diákok tanulmányaik során behatóan megismerhetik az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltetéshez valamint a számítógépes hálózatok kiépítéséhez kapcsolódó tevékenységeket.

Szerezhető szakképesítés: Informatikai rendszer – és alkalmazás-üzemeltető technikus

A képzést befejezően a tanuló képes adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működésének biztosítására, és informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak, vírusvédelmi szoftverek telepítésére, konfigurálására.

Egészségügy ágazat:

Az ágazat jó választás mindazon tanulóknak, akiket érdekel az egészségügyi szakmák világa és kellő mértékben nyitottak, elfogadóak embertársaik iránt.

A diákok tanulmányaik során az ápolás, az egészségügyi asszisztencia, a szakirányú laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg. Az egészségügyi intézményekbe kihelyezett gyakorlatokon továbbfejleszthetik szakmai elméleti ismereteiket. Időközben fokozatosan kialakul bennük a segítő szemlélet, egészséges és beteg embertársakért érzett felelősségvállalás. Képesek lesznek egészségfejlesztéssel, – megőrzéssel kapcsolatos tanácsadásra.

Szerezhető szakképesítések:

– Gyakorló ápoló

A képzés befejeztével a szakképesítést megszerzők felnőtt vagy kisgyermek- betegápolás és gondozás vagy különböző diagnosztikai és terápiás területeken végezhetik munkájukat kórházakban, szak-, ill. háziorvosi rendelőkben.

– Egészségügyi asszisztens (gyógyszertári asszisztens szakirány)

A képzés befejeztével a szakképesítést megszerzők gyógyszertárakban, azok laborjaiban végezhetik felelősségteljes munkájukat.

Szociális ágazat:

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz, többek között a bölcsődei ellátáshoz, a gyermekvédelmi szakellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába.

A képzések során társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismereteket tanulnak a diákok.

Szerezhető szakképesítések:

– Kisgyermekgondozó, –nevelő

Jó választás mindazon fiataloknak, akik képesek türelemmel, szeretettel, elfogadó módon fordulni a kisgyermek felé, és őszinte elhivatottságot éreznek magukban a velük való mindennapos foglalatosságban.

A végzettek feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) valamint egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

Ajánlott mindenki számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, fejlesztésében, segítésében és az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.

A szakképesítést megszerzők felsőfokú végzettségű szakember irányítása melle képesek segítséget nyújtani szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakellátási intézményekben a tartós nehézségekkel küzdő egyéneknek, családoknak. Továbbá ügyintézési feladatokat látnak el a családokban felmerülő problémák megoldása során.