Alapítvány

 Menő Menzák program - EFOP-1.8.5-17-2017-00029

Menő Menzák program – EFOP-1.8.5-17-2017-00029

Kedves Szülők és Támogatóink!
Kérjük, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával segítsék alapítványunk munkáját!

Bródy Imre Középiskola Fejlesztési és Tehetséggondozó Alapítvány

adószámunk: 18434310-1-05


Alapítvány neve: Bródy Imre Középiskola Fejlesztési és Tehetséggondozó Alapítvány

Alapítvány székhelye: 3600 Ózd, Petőfi út 20.

az alapítvány célja:

 • Az „Ózdi SZC Bródy Imre Szakképző Iskolája” tanulói nevelésének, oktatásának segítése;
 • Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása,
 • Kiemelt tanulmányi programok elősegítése,
 • Az idegen nyelv tanulásának elősegítése,
 • Tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nevezési díjak kifizetése, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása,
 • Iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása,
 • A diáksport ösztönzése, támogatása, sportolási lehetőségek technikai feltételeinek javítása, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása,
 • Különböző, személyre szóló célösztöndíjak biztosítása, kiemelkedő képességű diákok számára,
 • Nehéz körülmények között élő – jól tanuló – diákok segítése,
 • Támogatás nyújtása az iskolai tanárok belföldi és külföldi kapcsolatainak bővítésére,
 • Az iskola épületének, környezetének szépítése,
 • Az oktató- nevelő munka területén kiemelkedő munkát végző pedagógusok jutalmazása, elismerése.

 

Az alapítvány tevékenysége

Az alapítvány céljai elérése érdekében pályázatokon vesz részt, támogatásokat fogad el, oktatásokat és képzéseket szervez, továbbá támogatásokat ad, ösztöndíjat nyújt és eszközöket szerez be az iskola részére.

Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

Az alapítvány által végzendő közhasznú feladat: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

 

Az alapító okirat rendelkezései az alapítvány kuratóriummal kapcsolatosan:

Az ügyvezető szerv megnevezése: kuratórium

A kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve.

a kuratórium feladatai különösen:

a.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

b.) az éves költségvetés elfogadása és

c.) döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról

d.) döntés az alapítványi vagyon felhasználásról.

A kuratórium tagjainak tisztségének időtartalma – az alapító(k) döntése szerint – határozatlan időre szól.

 

A kuratórium tagjainak tisztségének megszűnése

 1. a) lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével,
 2. b) – határozott időre szóló kijelölés esetén – a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével,
 3. c) – határozott időre szóló kijelölés esetén – ha a kuratórium tagjai közül a tagok valamelyikének kuratóriumi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése idejének hátralévő időtartamára szól,
 4. d) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén,
 5. e) visszahívással.

A kuratórium tagjainak díjazása:

A tagok ingyenesen látják el tevékenységüket.