ballagás, fontos esemény, Ünnepség

Ballagás 2021

Kedves érettségi előtt álló végzős Diákok, kedves „ballagó” Bródysok!

Csak reméltük, hogy az idén más lesz, más lehet, s bármennyire is körülvesz bennünket manapság már a digitális világ, bizakodtunk, hogy a tavalyi tanév virtuális ballagása nem kell, hogy megismétlődjön.

Mindannyian vártunk a tavaszi szünet utáni nyitásra, ki jobban, ki kevésbé, hisz nem vagyunk egyformák, de többségünk minden bizonnyal megelégelte már a középiskolákban gyakorlatilag november óta tartó hosszú, személytelen tanítási- tanulási időszakot. 

Az előző tanévben néhány hónapra már megtapasztalt, de az idén különösen hosszúra nyúlt 21. századi oktatási forma ráadásul jócskán próbára tette akaraterőtöket, kitartásotokat, önfegyelmeteket és ezzel együtt persze a saját felelősségeteket is az érettségi vizsgákra való felkészülés időszakában. Ez idő alatt többnyire nélkülöznötök kellett a személyes találkozásokat, a közvetlen tanári jelenlét támogatását és a feszített tanítási tempót oldó vidám baráti beszélgetéseket, tréfákat.

Sajnos a legfrissebb rendelkezések szerint a ballagási ünnepséget az idén is kizárólag kellő távolságtartással, a nyilvánosság kizárásával rendezhetjük meg. Mindez, gondolom, szomorúsággal tölt el sokakat, annál is inkább, mert a ti évfolyamotoknak már a decemberi szalagavató ünnepségben sem lehetett része.

Mintha a természet is együtt érzett volna eddig veletek, hiszen díszudvarunkon a Bródy-s ballagásokhoz ilyenkorra gyönyörű díszletként szolgáló díszcseresznye fák sem borultak még virágba. Úgy tűnik egyelőre még várat magára ez a derűs tavaszi látvány.

Kedves végzős Diákok!

A középiskolai hagyományokat követve szeretnék megosztani veletek néhány búcsúzó gondolatot.

Bár engem is kifejezetten szomorúsággal tölt el, hogy nem tudjátok a Ballagás bensőséges hangulatú ceremóniáját, mely egy középiskolás diák életében talán a legemlékezetesebb ünnep, szeretteitek körében közösségi élményként megélni itt a Bródyban, a körülményekhez képest igyekeztünk számotokra ünnepi pillanatokat teremteni.

Hiszen Márai Sándor szerint: „……az ünnep különbözés, az ünnep mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.”

Jelen körülmények között ugyan nincsenek virágdíszbe öltöztetett tantermek, folyosók, a mindennapjaitokat törődéssel, szeretettel, odafigyeléssel végig kísérő családtagok, rokonok és más meghívott vendégek sem élhetik át veletek közösen a búcsú megható pillanatait, csak néhány útravalóul szánt búcsúdal, szavalat hangzik el a 11. évfolyamosok irodalmi összeállításában.

Ha az elmúlt évekre azonban visszatekintünk, örömteli volt ugyanakkor azt észrevenni, ahogyan személyiségetek formálódott, osztályaitok pedig a Bródyban eltöltött évek alatt egyértelműen egymást segítő, erős közösséggé kovácsolódtak.

Meggyőződésem, hogy a családi ház szerető, biztonságot adó hátterét, melyért a kedves Szülőknek mondok köszönetet, eredményesen kiegészítette az osztályfőnökök folyamatos, bátorító támogatása az évek során. Ezúton szeretnék tehát köszönetet mondani lelkiismeretes nevelő munkájukért tanártársaimnak, a 12. A villamosipar és elektronika, valamint informatika ágazati osztályban Gereben Lászlónak, a 12. E egészségügy ágazati osztály esetében pedig egyrészt Beczáné Panaretosz Liliannak, majd az ő nyugdíjba vonulása után e nemes feladatot felvállaló Szűcs Orsolyának.

Remélhetőleg az iskolánkban szerzett tudáson, szakmai ismereteken túl a jövőben tudjátok majd azt is hasznosítani, amit a jelenlegi és sajnos elhúzódónak tűnő, nehéz helyzetből közösen megtanulhattunk. Mégpedig azt, mennyire fontos a másokért érzett felelősségvállalás, egy közösség szabályainak következetes betartása és a hirtelen megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás képessége.

Kedves végzős Diákjaink!

A Ballagással, mégha jelen esetben virtuális is, visszavonhatatlanul lezárul számotokra egy jelentős életszakasz.

Hamarosan egyéni döntésetek alapján más-más utakon indulhattok tovább. Hogy aztán a választott úton végül célba értek-e, az jórészt rajtatok múlik.

Előtte azonban még várnak rátok a jövő héttől kezdődő érettségi vizsgák többfordulós szellemi erőpróbái, melyek eredményes teljesítése után további utak nyílnak meg a jövőben előttetek.

Bízom benne, hogy többségetek kihasználta a felkészülés véghajrájában még biztosíthatóvá vált jelenléti órákat, és sikeresen megszerzi az érettségi bizonyítványt. Ennek birtokában remélem, minél többen éltek majd a lehetőséggel, hogy iskolánkban az érettségit követő 1 éves szakképző évfolyamon ágazati irányultságotoknak megfelelően műszaki informatikus, elektronikai technikus, vagy a Bródyban nappali tagozaton első alkalommal gyakorló ápoló végzettséget szerezzetek.

Mi ittmaradók mindenesetre szeretettel visszavárunk benneteket a számotokra már jól ismert, azonban technikai felszereltségében, infrastruktúrájában hamarosan már teljesen megújuló oktatási környezetbe.

Az mindenképpen dicséretre méltó és céltudatosságotokat mutatja, hogy mindhárom ágazatban többen belevágtatok a februári vizsgaidőszakban a szakgimnáziumi rendszer által lehetővé tett ún. mellék-szakképesítések, nevezetesen a PLC- programozó, az irodai informatikus és az általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakmák megszerzésébe.

A magam részéről őszintén bízom benne, hogy a vizsgák júniusi lezárásakor már lesz alkalmam ünnepélyes keretek között személyesen átnyújtani nemcsak az érettségi és az említett szakmai bizonyítványokat, hanem a tanulás, a kultúra és a sport területén az elmúlt a 4 év során kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok elismeréseit is.

E találkozás reményében fogadjátok búcsúzóul egy indiai filozófus gondolatait:

Az emberben ott rejlik az egész világ,
s ha tudod, hogyan szemléld, és hogyan tanulj belőle
a kapu előtted, a kulcs pedig a kezedben.”

Ózd, 2021. április 30.

                                                                                                   Deklava Marianna
                                                                                                           igazgató