fontos esemény, képzés, oktatás, vizsga

Tájékoztatás a 2020/21-es tanév május-júniusi szakmai vizsgáira

Tájékoztatás a 2020/21-es tanév május-júniusi  szakmai vizsgáira vonatkozóan
 
a 2021. április 16-án kiadott egyedi miniszteri határozat alapján

 

A tanuló vizsgára bocsáthatóságánafeltétele:

A vizsgán megszerezhető szakképesítés utolsó évfolyamára az iskola pedagógiai programjában meghatározott gyakorlati követelmények legalább 51%-ának a teljesítése.

A vizsga megszervezése:

Megengedett vizsgatevékenységek jelen vizsgaidőszakban kizárólag csak az alábbiak lehetnek:
1. Írásbeli vizsgatevékenység

Iskolánk esetében az idei tanév májusában komplex szakmai vizsga előtt álló

 • nappali tagozatos 5/13.B osztály elektronikai technikus csoportja,
 • nappali tagozatos A osztály irodai informatikus mellék-szakképesítést szerző tanulói,
 • esti tagozatos 2/14. eü. osztály gyakorló ápoló és gyógyszertári asszisztens csoportja,
 • esti tagozatos 2/14. szoc. osztály szociális asszisztens és kisgyermekgondozó –nevelő csoportja,
 • esti tagozatos 2/14. mechatronikai technikus osztály,
 • esti tagozatos autóbuszvezető és tehergépkocsi-vezető képzés hallgatói esetében az adott

szakképesítésekre vonatkozó Szakmai és Vizsgakövetelmények (SZVK) szerint az írásbeli vizsgarész  központi írásbeli vizsgatevékenységet jelent.

Az 5/13.B osztály műszaki informatikus csoportjában az SZVK  nem ír elő írásbeli vizsgatevékenységet. Esetükben a diákoknak előzetesen záró dolgozatot kellett elkészíteni, melyet a vizsgaelnök számára az iskola megküld.

 1. Gyakorlati vizsgatevékenység

Ezt  az  egyedi miniszteri határozat által meghatározottak szerint bonyolítjuk le iskolánkban.

Az SZVK szerint mindegyik, iskolánkban lebonyolítandó fent említett szakképesítés májusi vizsgája tartalmaz eredetileg szóbeli vizsgatevékenységet. Ebben a vizsgaidőszakban azonban ez a vizsgarész nem kerül lebonyolításra, és a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani.

A vizsgák időpontjai:

Az SZFHÁT/47809/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat 4. pontja alapján a szakképzési törvény 125.§ (5) bekezdésétől eltérően a szakmai és vizsgakövetelményekben foglalt szóbeli vizsgatevékenység nem kerül megszervezésre.


A vizsgára vonatkozó szabályok Figyelem! A vizsgázónak az egyes vizsgarészek kezdete előtt 30 perccel korábban meg kell jelenni a vizsgahelyszínen. Mindenkinél legyen személyazonosítást lehetővé tevő okmány.

Általános szabályok

 • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.
 • A vizsga során a helyszínen fokozottan figyelünk
  • a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
  • ezenkívül a vizsga alatti mosdó használatakor a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.

Írásbeli vizsgatevékenység

 • Az előírt védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítjuk.
 • Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázót helyezünk el. A tanteremben gondoskodunk a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
 • A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.

Gyakorlati vizsgatevékenység

 • A vizsgázók között ugyancsak biztosítjuk az előírt védőtávolságot.
 • A gyakorlat helyszínén gondoskodunk a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.
 • A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtlenítjük.
 • A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
 • Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtlenítjük, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
 • A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.
 • A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.

 Az egyes vizsgatevékenységek értékelése

Írásbeli vizsgatevékenység esetén a kapcsolódó feladatok javítási-értékelési útmutatója a következő pontozás és értékelés alapján kerül összeállításra:

 • 0-39 pont elégtelen (1)
 • 40-49 pont elégséges (2)
 • 50-59 pont közepes (3)
 • 60-79 pont jó (4)
 • 80-100 pont jeles (5)

A vizsgatevékenység eredményét és javítását a vizsgaelnök hagyja jóvá. A vizsgatevékenység eredményének és javításának a vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.

 

Ózd 2021. április 26.

                                                                                                                Deklava Marianna                                                                                                                       igazgató