oktatás

Felvételi tájékoztató a 2021/2022 tanévre

Ózdi SZC Bródy Imre Technikum
OM: 203046

Elérhetőségek: 3600 Ózd, Petőfi út 20.
Tel.: 48 572-067
e-mail: titkarsag@brody-ozd.sulinet.hu

Iskolánk hosszú évtizedekre visszatekintő oktatási tradícióval rendelkezik a térség szakképzésében, mely a gazdaság és a munkaerő-piac elvárásaihoz rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan bővíti képzési kínálatát, fejleszti eszközparkját. A 2021/22-es tanévben tradicionális műszaki ágazataink mellett továbbra is várjuk az egészségügy ágazat iránt érdeklődő diákokat 5 éves technikus képzéseinkre.

Képzési kínálatunk a 2021/22-es tanévre:

Tagozatkód Ágazat Érettségivel szerezhető
technikus szakképesítés

13. évfolyamon

5001 Elektronika és elektrotechnika Elektronikai technikus
5002 Informatika és távközlés Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus
5003 Egészségügy Gyakorló ápoló

Képzéseink általános jellemzői:

A 2020 szeptemberében induló technikumi oktatás 5 éves középiskolai képzési forma, ahol a közismereti tantárgyak oktatásával párhuzamosan a 9-10. évfolyamon kezdetben ágazati alapoktatás, majd a magasabb évfolyamokon a választott ágazati szakmairány tananyagtartalma szerint szakmai elméleti és gyakorlati szakirányú oktatás folyik. A képzés végére a tanuló az érettségi végzettség mellett technikus szintű szakképesítést szerezhet.

Az iskolában folyó technikumi képzés előnyei:

 • A technikus vizsga kiváltja az 5. érettségi vizsgatárgyat, és egyúttal emelt szintű érettséginek számít.
 • Korszerűen felszerelt szaktantermek, mérő-, és szabályozástechnikai laborok, egészségügyi demonstrációs szaktanterem támogatják a szakmai elméleti és gyakorlati oktatást.
 • Digitális Közösségi Alkotóműhelyünk Ipar 4.0-ás környezettel várja az érdeklődőket: 3D nyomtatás – tervezés, robottechnika, programozható elektronika, lézervágás.
 • Iskolánk akkreditált nemzetközi ECDL vizsgaközpont, így az ECDL bizonyítvány megszerzésének lehetősége helyben biztosított.

Tanulj a Bródyban és szerezz egy piacképes szakmát!

Nyílt napok: a járványügyi helyzet miatt későbbi időpontra halasztva!

Bródy_felvételi tájékoztató_2021_22 (letölthető verzió)

Ózdi SZC Bródy Imre Technikum (OM 203046)
Ózd, Petőfi út 20.

Iskolánk Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be. A mindenkori törvényi változásokhoz és a munkaerő-piac igényeihez alkalmazkodva képzési kínálata folyamatosan bővül.

Képzéseink általános jellemzői:

A 2020 szeptemberében induló technikumi oktatás 5 éves középiskolai képzési forma, ahol a közismereti tantárgyak oktatásával párhuzamosan a 9-10. évfolyamon kezdetben ágazati alapoktatás, majd a magasabb évfolyamokon a választott ágazati szakmairány tananyagtartalma szerint szakmai elméleti és gyakorlati szakirányú oktatás folyik. A képzés végére a tanuló az érettségi végzettség mellett technikus szintű szakképesítést szerezhet.

Választható ágazatok:

Iskolánkban hosszú évtizedes hagyományai vannak az elektronika és informatika szakterületén folyó oktatásnak. Immár negyedik éve azonban, hogy képzési palettánkon megjelenik az egészségügy ágazat is, bővítve ezzel a nappali tagozaton megszerezhető szakképesítések kínálatát.

A munkaerő piacon mindhárom felsorolt ágazat szakmái iránt folyamatosan növekvő kereslet mutatkozik.

 

Tagozat-kód Választható ágazatok Érettségivel szerezhető
technikus szakképesítés
Felvehető
létszám
(fő)
5001 Elektronika – és elektrotechnika Elektronikai technikus 28
5002 Informatika és távközlés Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus
28
5003 Egészségügy Gyakorló ápoló 28

 Az iskolában folyó szakmai oktatás jellemzői:

Elektronika és elektrotechnika ágazat:

Az elektronikai technikus a rohamos technikai fejlődés következtében fokozatosan automatizálódó és robottechnikával is támogatott gyártó- és kiszolgáló ágazatok szakembere.  Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. A tanuló a képzés befejeztével munkája során képes lesz alkalmazni a diagnosztikai és konfigurációs teszt- és segédprogramokat, számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközöket használni valamint programozni.

Jó választás mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések (mint pl. az automatizált gyártósorok, ipari robotok, hang- és fénytechnikai eszközök) működése, irányítása.

Érettségi után megszerezhető technikus szakképesítés:

5 0714 0403 Elektronikai technikus

Informatika és távközlés ágazat:

A tanulmányok során az ágazatban tanuló diákok megismerhetik az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetéshez és a hálózatépítéshez kapcsolódó tevékenységeket.

 A képzés befejezése után az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja és elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását.

Jó választás mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép működésének rejtelmei vagy a programozás.

Érettségivel megszerezhető technikus szakképesítés:

5 0612 1202 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

 Egészségügy ágazat:

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a tanulókat, akik a képzés befejeztével a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végezhetik munkájukat. A tanulmányok során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. A kórházakba, rendelőintézetekbe, rehabilitációs intézetekbe kihelyezett szakmai gyakorlatokon magas szintű szakmai ismereteket sajátíthatnak el, miközben kialakul bennük a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért.

Érettségivel megszerezhető technikus szakképesítés:

5 09130304 Gyakorló ápoló

Az iskolában folyó technikumi képzés előnyei

 • A technikus vizsga kiváltja az 5. érettségi vizsgatárgyat, és egyúttal emelt szintű érettséginek számít.
 • Korszerűen felszerelt szaktantermek, mérőlaborok, demonstrációs termek adnak helyet a szakmai gyakorlati oktatásnak.
 • Ipar 4.0-ás technológiával felszerelt Digitális Közösségi Alkotóműhellyel rendelkezünk, ahol lehetőség nyílik robottechnika, 3D-tervezés – nyomtatás, lézervágás és programozható elektronika ismereteinek elsajátítására.
 • Az iskola akkreditált ECDL vizsgaközpont.

Az egyes ágazati képzésekre jelentkezők teljesítményének értékelése

A felkínált tanulmányi területekre való felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

Az általános iskolai tanulmányi eredmények

 • év végi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem,
  fizika /biológia*– Elérhető pontszám: 50 pont
 • félévi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika/biológia* – Elérhető pontszám: 50 pont

( ⃰egészségügy ágazat esetében)

A pontszámot az adott évi osztályzatok kétszerezésével számoljuk.

Szóbeli elbeszélgetés:

Kötetlen beszélgetés az általános iskolás tananyagot és a tanuló érdeklődési körét érintő kérdéskörben.

Az elbeszélgetés tervezett időpontja: 2021. február 25-26.

Helyszíne: Ózdi SZC Bródy Imre Technikum, Ózd Petőfi út 20.

 

Rangsorolás

A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 120 pont) összeadása után, csökkenő sorrendben.

Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,

– a törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek,

– műszaki ágazatok esetén a matematika és a fizika, egészségügy ágazat esetében pedig a biológia osztályzatok képezik a további rangsorolás alapját.

 Az SNI tanulók esélyegyenlőségének biztosítása

SNI-s tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok:

 • Hozott pontszám számítása (7. év végi – 8. félévi osztályzatok alapján):
 • Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól, ezért nem rendelkezik abból osztályzattal, akkor más tantárgy eredményének beszámításával méltányos elbírálásban részesíthető.