ballagás, érettségi, fontos esemény, oktatás, rendezvény, Ünnepség

Ballagás 2020

Kedves érettségi előtt álló végzős Diákjaink! Kedves „ballagó” Bródysok!

Iskolánk éves programtervében a mai napra, 2020. április 30-ára vonatkozóan a ballagási ünnepség szerepel.  

Sajnos azonban egy ideje már tudjuk, hogy ez a nap az idén más lesz. A középiskolai hagyományokat követve szeretnék azonban, hacsak online módon is, megosztani néhány gondolatot.

Még az előző héten, talán a csütörtöki vagy pénteki napon, amikor épp iskolánk Digitális Közösségi Alkotóműhelye felé tartottam, a folyosón meg kellett állnom egy pillanatra, hogy megcsodáljam díszudvarunk pompás rózsaszín virágfelhőbe öltözött japán díszcseresznyéit. Reflexszerűen az jutott azonnal az eszembe, milyen gyönyörű díszlete lesz ez az iskolai ballagási ünnepségünknek, a ti ünnepeteknek, kedves végzős diákok. Azután hirtelen visszazökkentem a valóságba, és tudatosult bennem a már március közepe óta tartó digitális oktatási korszak, mely az iskolák egyik alapelemét, a tanítási mindennapok feszített tempóját oly sokszor oldó közösségi létet, a közvetlen személyes találkozásokat egyik napról a másikra kirekesztette a több mint 50 éves iskolánk falai közül is.

Bár az online kommunikációs csatornák a ti korosztályotok megszokott színterei, de talán benneteket is próbára tett ez a hagyományos tanítási rendhez képest eltérő időszak.

A természetben azonban nem kellett csalódnunk, és remélem, hogy a pillanatképen megörökített derűs tavaszi látvány kicsit felidézheti mindenki számára a Bródy-s ballagások hangulatát.  

Kedves Diákok!

Az idén kora tavasz óta fennálló sajnálatos helyzet azonban alaposan felborította a ballagással kapcsolatos előzetes terveinket. Engem kifejezetten szomorúsággal tölt el, hogy nem tudjátok ezt a bensőséges ceremóniát közösségi élményként szeretteitek körében megélni és alma materetek, a Bródy sem nyújthat most ehhez méltó színteret.

Pedig úgy gondolom, nem tévedek, ha kijelentem, hogy a középiskolai ballagás szinte minden diák életében a legemlékezetesebb ünnep. Méltóságteljes ceremónia zajlik a ballagók tiszteletére virágdíszbe öltöztetett falak között, miközben felcsendülnek a búcsú hangulatát idéző dallamok és elhangoznak ismert vagy kevésbé ismert szavalatok és persze a véget nem érőnek tűnő ünnepi beszédek sora.

Bizony sokan kérdezték már tőlünk, tanároktól, vajon nem túl egyhangú, unalmas-e minden évben ugyanazon forgatókönyv szerint megtartott előadásnak a részese lenni. Azt hiszem, minden tanártársam nevében kijelenthetem, hogy egyáltalán nem.

Hiszen a ballagó tarisznyák évről évre más és más diákok, más és más egyéniségek vállára kerülnek. Az iskola zászlaját is más osztály ruházza át az alsóbb évfolyamokra. Szerencsére egyéniségekben a ti esetetekben sem volt hiány. Osztályfőnökeitek, az első 2 évben Talián Zoltán Tanár Úr, majd azt követően a 12. évfolyam végéig Dr. Kankulya Beáta Tanárnő azonban összetartó, egymást támogató csapatot formált belőletek.

Egy igazi ballagási ünnepségen, mely egy csodaszép rítus, tanár, diák egyaránt megélheti a búcsú kettős érzését. Egyrészt azt, hogy visszavonhatatlanul lezárul egy jelentős életszakasz, melynek során a mindennapi tanulás és ismeretszerzés mellett szoros, sok esetben életre szóló barátságok köttettek.  Másrészt a búcsú magában rejti a jövő lehetőségeinek biztató ígéretét, egy új út kezdetét is. A ballagás olyan ünnep, ahol már egyértelműen érezhető a közösséggé kovácsolódott osztályok egysége.

A mindennapjaitokat törődéssel, szeretettel végig kísérő családtagok, meghívott rokonok, vendégek szemeiben a meghatódottság mellett tükröződik a büszke rácsodálkozás a röpke 4 év alatt ifjú felnőtté vált gyermekre, unokára, testvérre. Ezeket a megható pillanatokat sajnos most ők sem élhetik át.

Egy dolgot azonban a jelenlegi helyzetből is megtanulhatunk, mégpedig azt, hogyan kell a váratlan helyzeteket kezelni, a változó körülményekhez alkalmazkodni. Bízom benne, hogy többségetek meg is tette ezt az érettségi vizsgára való felkészülés véghajrájában, ami majd az eredményeitekben is meglátszik majd.

Kedves végzős Diákjaink!

Hamarosan egyéni választásotok szerint eltérő utakon indultok tovább.
Hogy aztán végül célba értek-e, az jórészt rajtatok múlik.   

Számotokra most a legközelebbi cél a hétfőtől többfordulós szellemi erőpróbaként előttetek álló érettségi vizsga, melynek eredményes teljesítése, az érettségi bizonyítvány megszerzése további lehetőségeket nyithat meg előttetek a jövőben.

A lehetőségek kihasználása persze mindig az egyénen, azaz csak rajtatok múlik. Egy indiai filozófus szerint:

Az emberben ott rejlik az egész világ,
s ha tudod, hogyan szemléld, és hogyan tanulj belőle
a kapu előtted, a kulcs pedig a kezedben.”

E gondolat kapcsán arra biztatlak benneteket, hogy az érettségi vizsgák után érdemes akár iskolánkban, a Bródyban továbbtanulni, és ágazati előképzettségetek birtokában egy év alatt megszerezni az emelt szintű, azaz technikus végzettséget. Választott szakirányaitok, az elektronika és az informatika, közismerten továbbra is jó munkaerő-piaci elhelyezkedést kínálnak. Mi szeretettel visszavárunk tehát benneteket a számotokra már jól ismert, azonban technikai felszereltségében, infrastruktúrájában fokozatosan megújuló környezetbe.

Természetesen azt is kívánom, hogy mielőbb legyen alkalmunk ünnepélyes keretek között személyesen is találkozni, ahol majd átnyújthatom az elismeréseket, a jutalmakat a 4 év alatt a tanulás, a kultúra és a sport területén kiválóan teljesítő diákoknak.

E találkozás reményében egy ősi kelta-ír áldás soraival búcsúzom tőletek tanártársaim és az iskola minden munkatársa nevében.

„Legyen előtted mindig út,
Fújjon mindig hátad mögül a szél,
Az eső puhán essen földjeidre,
A nap melegen süsse arcodat,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon Téged tenyerén az Isten.”

Ózd, 2020. április 30.

                                                                    Deklava Marianna
                                                                 tagintézmény-vezető