érettségi, fontos esemény, képzés, oktatás, rendezvény, vizsga

Felvételi tájékoztató

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma

(OM 203046)

Ózd, Petőfi út 20.

Letölthető: felvételi tájékoztató_2019_20_AJKP_s

Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be. A mindenkori törvényi változásokhoz és a munkaerő-piac igényeihez alkalmazkodva képzési kínálata folyamatosan bővül.

Immáron harmadik éve szakgimnáziumi képzés folyik a korábbi szakközépiskola falai között. 

Szakgimnáziumi képzéseink általános jellemzői:

A szakgimnáziumi oktatás 4+1 éves rendszerű középiskolai képzési forma.

A 9-12. évfolyamon a szakgimnáziumi kerettantervekre épülő közismereti oktatással párhuzamosan az adott ágazat szakképzési kerettantervei szerint a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.

A 11-12. évfolyamon iskolánkban lehetősége van a tanulóknak egyéni választásuk szerint az alábbi táblázatban feltüntetett mellék-szakképesítések tanulására is.

A 12. évfolyam végén érettségi vizsgát a tanuló a négy kötelező közismereti tárgy mellett a kötelezően választandó ágazatra előírt szakmai vizsgatárgyból is tesz.

A 12. évfolyam befejezése után a tanulónak lehetősége van az érettségi bizonyítványa birtokában egyrészt felsőoktatásban, másrészt szakgimnáziumunkban a 13. évfolyamon továbbtanulni. A szakképzési évfolyam + 1 éve alatt érettségi végzettséghez kötött és az ágazathoz tartozó emelt szintű szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

Összességében tehát a szakgimnáziumi tanuló a 4+1 éves képzés során akár két szakképesítést is szerezhet.

Választható képzések az Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziumában

Iskolánkban hosszú évtizedes hagyományai vannak az elektronika és informatika szakterületén folyó az oktatásnak, kezdetben szakmacsoportos, majd később ágazati képzés formájában.

A 2017/2018-as tanévtől kezdődően képzési palettánkon megjelenik az egészségügy ágazat is. Mindhárom ágazat szakképesítései iránt folyamatosan jelentős kereslet mutatkozik a munkaerő piacon.

Tagozat kód Szakmacsoportok/ágazatok Érettségivel megszerezhető mellék-szakképesítés Felvehető
Osztály
5001 elektrotechnika elektronika szakmacsoport – villamosipar és elektronika ágazat PLC programozó 1 28
5002 informatika szakmacsoport

informatika ágazat

irodai informatikus 1 28
5003 egészségügy szakmacsoport
egészségügy ágazat
általános ápolási és egészségügyi asszisztens 1 34
5004 Arany János Kollégiumi Program (AJKP) előkészítő évfolyama szakgimnáziumi ágazati képzésbe történő becsatlakozással 1 28

 

Az ágazati képzések jellemzői szakgimnáziumunkban:

5001

Villamosipar és elektronika: A tanulók megismerik az elektrotechnika és az elektronika alapjait, villamos áramköröket állítanak össze, mérnek. Automatikai berendezéseket szerelnek, PLC-t, mikrovezérlőket programoznak. Megismerik a számítógépek iparban történő gyakorlati alkalmazásának területeit: ipari folyamatok vezérlése, szimuláció, áramkörök tervezése, modellezése

Érettségivel szerezhető mellék-szakképesítés: 51 523 01 PLC programozó

Érettségi után megszerezhető emelt szintű szakképesítés: 54 523 02 elektronikai technikus

 

5002

Informatika: A tanulók megismerik a számítógépek és egyéb számítástechnikai eszközök felépítését, működését, különféle felhasználói programok alkalmazását, az önálló programkészítés módszereit.

Elsajátítják az operációs rendszerek, a hálózati és informatikai biztonsági eszközök telepítését, konfigurálását. Megismerik egyéb hardver eszközök (pl. mikro-vezérlők) felépítését, működését, azok vállalati és ipari alkalmazásának lehetőségeit valamint tanulják a szabad forráskódú eszközök használatát és programozását.

Érettségivel szerezhető mellék-szakképesítés: 52 481 02 irodai informatikus

Érettségi után megszerezhető emelt szintű szakképzés: 54 481 05 műszaki informatikus

 

5003

Egészségügy: a tanulók megismerik az emberi test életműködési folyamatait, az egészség és a környezet kölcsönhatásait, elsajátítanak egy egészségtudatos szemléletet. A képzés végén a hallgató képes lesz a betegellátás, – gondozás területén asszisztálni, beavatkozásoknál, vizsgálatoknál segédkezni, betegekkel kapcsolatos dokumentációt kezelni, valamint gyógyító és rehabilitációs folyamatokban részt venni.

Érettségivel szerezhető mellék-szakképesítés: 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Érettségi után megszerezhető emelt szintű szakképzés: 54 723 02 gyakorló ápoló

5004

AJKP: az előkészítő, 0. évfolyammal induló program célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen az eredményes tanulást a leghátrányosabb helyzetű családok, alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekei számára az érettségi mellett szakképzettség megszerzésének lehetőségét is nyújtó szakgimnáziumi osztályokban.

A partnerként közreműködő középiskolai kollégium számos kedvezményt (pl. étkezés, ruha, tanszerek, kirándulások) nyújtva felelősséget vállal azért, hogy az előkészítő évfolyamot teljesítő tanulókat szakgimnáziumi osztályba beiskolázza, és az öt plusz egy éves program keretében nappali tagozaton felkészítse érettségi vizsgára.

Az előkészítő évfolyam eredményes elvégzését követően a tanuló egyéni választása alapján folytathatja tanulmányait a szakgimnáziumi képzésben. Ez helyben az 5001-5003 ágazatokba történő bekapcsolódás lehetőségét jelenti.

Az iskolában folyó oktatás előnyei

 • Gyakorlatorientált szakmai képzések
 • Korszerűen felszerelt mérőlaborok, szaktantermek, demonstrációs termek
 • Az érettségi vizsgával egy időben mellék-szakképesítés is szerezhető
 • Érettségi után egy éves szakképzés keretében újabb, emelt szintű szakképesítés szerezhető
 • Az iskola akkreditált nemzetközi ECDL vizsgaközpont
 • Sportolási és szabadidő eltöltési lehetőségek gazdag választéka

A szakgimnáziumi képzésekre jelentkezők teljesítményének értékelése

A felkínált tanulmányi területekre való felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

 1. Az általános iskolai tanulmányi eredmények
 • év végi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem,
  fizika /biológia*– Elérhető pontszám: 50 pont
 • félévi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika/biológia* – Elérhető pontszám: 50 pont

( ⃰egészségügy ágazat esetében)

A pontszámot az adott évi osztályzatok kétszerezésével számoljuk.

 1. Szóbeli elbeszélgetés: bemutatkozás, kötetlen beszélgetés a tanuló érdeklődési köréről és az általános iskolás tananyagon alapuló műveltségi kérdésekről
 • az elbeszélgetés időpontja: 2019. február 28. és március 1.
 • helyszíne: Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma, Ózd Petőfi út 20.

Rangsorolás

A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 120 pont) összeadása után, csökkenő sorrendben.

Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,

– a törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek

– a műszaki ágazatok esetén a matematika és a fizika, szociális ágazat esetében pedig a biológia osztályzatok képezik a további rangsorolás alapját.

 

Az SNI tanulók esélyegyenlőségének biztosítása

SNI-s tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok:

Hozott pontszám számítása (7. év végi – 8. félévi osztályzatok alapján):

Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól ezért nem rendelkezik abból osztályzattal, akkor más tárgy eredményének beszámításával méltányos elbírálásban részesíthető.

 

Elérhetőségek:

Telefon: 06-48/572-067

E-mail: titkarsag@brody-ozd.sulinet.hu

www.brody-ozd.sulinet.hu