Kreatív, rendezvény, Ünnepség

Magyar Kultúra napja 2018

Január 22-ét – Himnuszunk születése napját – legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét és minősítését adhatja létünknek, arról, amely megkülönböztet bennünket más népektől.

Ez a MAGYAR KULTÚRA.

Nem különb és nem több mint más nemzetek kultúrája, de „számunkra, magyarok számára eligazító jelzőrendszer és tápláló forrás.

A kulturális hagyomány és érték, amelyet a történelmünk során létrehoztunk, ad igazolást fennmaradásunkhoz.

Megőrizte a falvak hagyományát, a nép ajkán születő dalokat, a keze által formált eszközöket, a kúriák és kastélyok szervező erejét és műveltségét. S mindenekfölött talán a legfontosabbat, az anyanyelvet, amely egyformán szól mindenkihez, s amelynek megkülönböztetett szerep jutott.

Vendégeink voltak: Buth Panna és Zádor Szilárd az Ózdi Néptánc Egyesület tagjai.
Szereplők: 
Csépányi Brigitta, Deklava Alex, Váradi Áron, Farkas Bertalan, 
Sallós Máté, Váradi Tifani, Molnár Zoltán