érettségi, képzés, vizsga

Felvételi tájékoztató 2018/19

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma (OM 203046)

Ózd, Petőfi út 20.

 felvi_taj_2018_19 (letölthető formátum)

Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében követve évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be. A mindenkori törvényi változásokhoz és a munkaerő-piac igényeihez alkalmazkodva képzési kínálata folyamatosan bővül.

Immáron második éve szakgimnáziumi képzés folyik a korábbi szakközépiskola falai között.

A szakgimnáziumi képzések jellemzői:

A szakgimnázium 9-12. évfolyamán a megadott ágazathoz tartozó – a Nemzeti alaptantervre épülő közismereti oktatással párhuzamosan – a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettantervek szerint.

A szakgimnázium 9-12. évfolyamán felkészíti a tanulókat a négy kötelező közismereti tárgyból előírt érettségi vizsga mellett a kötelező szakmai vizsgára is, mely egyben az táblázatban feltüntetett középszintű szakképesítést adja a sikeresen vizsgázóknak.

A tanulónak lehetősége van a 12. évfolyam befejezése után, az érettségi bizonyítvány birtokában egyrészt felsőoktatásban, másrészt a 13. évfolyamon a szakgimnáziumban továbbtanulni, ahol érettségi végzettséghez kötött és a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára készíti fel az iskola. A sikeres vizsga esetén a tanuló emelt szintű szakképesítést szerezhet.

Összességében tehát egy szakgimnáziumi tanuló a 4+ 1éves képzés végén két szakmával is rendelkezhet.

Választható képzések az Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziumában

Iskolánkban hosszú évtizedes hagyományai vannak az elektronika és informatika szakterületén folyó az oktatásnak, kezdetben szakmacsoportos, majd később ágazati képzés formájában.

A 2016/2017-es tanévben képzési palettánkon megjelenik a szociális ágazat is. Az itt  a felkínált szakképesítések iránt jelentős kereslet mutatkozik a munkaerő piacon.

 

Tagozatkód Szakmacsoportok/ágazatok Érettségivel megszerezhető szakképesítés Felvehető
Osztály
5001 elektrotechnika elektronika szakmacsoport – villamosipar és elektronika ágazat PLC programozó 0,5 17
5002 informatika szakmacsoport –

informatika ágazat

irodai informatikus 1 34
5003 szociális szolgáltatások szakmacsoport-szociális ágazat gyermek- és ifjúsági felügyelő és

 házi időszakos gyermekgondozó

0,5 17
5004 egészségügy szakmacsoport – egészségügy ágazat általános ápolási és egészségügyi asszisztens 1 34

 

Az ágazati képzések jellemzői szakgimnáziumunkban:

Villamosipar és elektronika: a tanulók megismerik az elektrotechnika és az elektronika alapjait, villamos áramköröket állítanak össze, mérnek. Automatikai berendezéseket szerelnek, PLC-t programoznak. Megismerik a számítógép iparban történő gyakorlati alkalmazásának területeit (ipari folyamatok vezérlése, szimuláció, áramkörök tervezése, modellezése).

Érettségivel szerezhető középszintű szakképesítés: 51 523 01 PLC programozó

Ráépülő emelt szintű szakképesítés: 54 523 02 elektronikai technikus

 

Informatika: a tanulók megismerik a számítógépek és egyéb számítástechnikai eszközök felépítését, működését, különféle felhasználói programok alkalmazását, az önálló programkészítés módszereit.

Elsajátítják a hálózati eszközök, az operációs rendszerek és az informatikai biztonsági eszközök telepítését, konfigurálását. Megismerik a hardver eszközök felépítését, működését, és azok vállalati, ipari alkalmazásának lehetőségeit.

Érettségivel szerezhető középszintű szakképesítés: 52 481 02 irodai informatikus

Ráépülő emelt szintű szakképzés: 54 481 05 műszaki informatikus

 

Szociális: a tanulók olyan ismereteket szerezhetnek, melyek segítségével eligazodhatnak a társadalom nehéz sorsú és gondozásra szoruló rétegei számára biztosítandó ellátás, segítségnyújtás területén. Az alapvető gondozási, elsősegély-nyújtási ismeretek mellett többek között szociálpszichológiát és társadalomismeretet is tanulnak. Képesek lesznek az ifjúság- és gyermekvédelem területén végzett feladatok szakszerű ellátására, szervezésére. A képzés során mindvégig kiemelkedő szerephez jut a közegészség az egészségmegőrzés és az aktív szabadidő-eltöltés témaköre.

Érettségivel szerezhető középszintű szakképesítés: 31 761 01 gyermek és ifjúsági felügyelő és 31 761 02 házi időszakos gyermekgondozó

Ráépülő emelt szintű szakképzés: 54 762 02 szociális asszisztens

 

Egészségügy: a tanulók megismerik az emberi test életműködési folyamatait az egészség és a környezet kölcsönhatásait, elsajátítanak egy egészségtudatos szemléletet. A képzés végén a hallgató képes lesz a betegellátás, gondozás területén asszisztálni, beavatkozásoknál, vizsgálatoknál segédkezni, betegekkel kapcsolatos dokumentációt kezelni.

Érettségivel szerezhető középszintű szakképesítés: 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Ráépülő emelt szintű szakképzés: 54 723 02 gyakorló ápoló

Az iskolában folyó képzés előnyei

 • Gyakorlatorientált szakmai képzések
 • Korszerűen felszerelt mérőlaborok, szaktantermek, demonstrációs termek
 • Az érettségi vizsgával egy időben középszintű szakképesítés szerezhető
 • Érettségi után egy éves szakképzés során emelt szintű szakképesítés szerezhető
 • Akkreditált nemzetközi ECDL vizsgaközpont

Ezen kívül sokszínű sportolási és szabadidő eltöltési lehetőség várja a hozzánk beiratkozó diákokat.

A szakgimnáziumi képzésekre felvételizők teljesítményének értékelése

 A felkínált tanulmányi területekre való felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

 1. Az általános iskolai tanulmányi eredmények
 • év végi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem,
  fizika /biológia*– Elérhető pontszám: 50 pont
 • félévi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika/biológia* – Elérhető pontszám: 50 pont

A pontszámot az adott évi osztályzatok kétszerezésével számoljuk.

*(szociális és egészségügy ágazat esetében)

 

 1. Szóbeli elbeszélgetés: bemutatkozás és kötetlen beszélgetés a tanuló érdeklődési köréről és az általános iskolás tananyagon alapuló műveltségi kérdésekről
 • az elbeszélgetés időpontja: 2018. február 22-23.
 • helyszíne: Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma

Ózd, Petőfi út 20.

 

Rangsorolás

A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 120 pont) összeadása után, csökkenő sorrendben.

Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,

– a törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek

– a műszaki ágazatok esetén a matematika és a fizika, szociális ágazat esetében pedig a biológia osztályzatok képezik a további rangsorolás alapját.

Az SNI tanulók esélyegyenlőségének biztosítása

SNI-s tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok:

Hozott pontszám (7. év végi – 8. félévi osztályzatok) számítása:

Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól ezért nem rendelkezik abból osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.