oktatás

Beiskolázás 2017-18

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma (OM 203046)

Ózd, Petőfi út 20.


Az alábbi felvételi tájékoztató és szórólapletölthető formátumban

 felveteli-tajekoztato_2017_18

szorolap2017_brody1


Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében követve a mindenkori törvényi változásokat évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be.

A 2016/2017-es tanévtől már szakgimnáziumi képzés folyik a korábbi szakközépiskola helyszínén.

A szakgimnáziumi képzések jellemzői:

A szakgimnázium 9-12. évfolyamán a megadott ágazathoz tartozó – a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan – a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint.

A szakgimnázium 9-12. évfolyamán a négy kötelező közismereti tárgyból előírt az érettségi vizsga mellett felkészít a kötelező szakmai vizsgára is, mely egyben az alábbi táblázatban feltüntetett középszintű szakképesítést ad

A tanulónak lehetősége van a 12. évfolyam befejezése után, az érettségi bizonyítvány birtokában egyrészt felsőoktatásban, másrészt a 13. évfolyamon továbbtanulni, ahol érettségi végzettséghez kötött és a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára készítik fel. A sikeres vizsga esetén a tanuló emelt szintű szakképesítést szerezhet.

Választható képzések az Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziumában

Iskolánkban hosszú évtizedes hagyományai vannak az elektronika és informatika szakterületén folyó az oktatásnak, kezdetben szakmacsoportos, majd később ágazati képzés formájában.

A 2016/2017-es tanévben képzési palettánkon megjelenik a szociális ágazat is. Az itt  a felkínált szakképesítések iránt jelentős kereslet mutatkozik a munkaerő piacon.

Tagozatkód Szakmacsoportok/ágazatok Érettségivel megszerezhető szakképesítés Felvehető
Osztály
5001 elektrotechnika elektronika szakmacsoport – villamosipar és elektronika ágazat PLC programozó 0,5 14
5002 informatika szakmacsoport –

informatika ágazat

irodai informatikus 0,5 14
5003 szociális szolgáltatások szakmacsoport-szociális ágazat gyermek- és ifjúsági felügyelő és

házi időszakos gyermekgondozó

0,5 14
5004 szociális szolgáltatások szakmacsoport-szociális ágazat – nyelvi előkészítő évfolyammal (4+1) gyermek- és ifjúsági felügyelő és

házi időszakos gyermekgondozó

0,5 14
5005 egészségügy szakmacsoport – egészségügy ágazat általános ápolási és egészségügyi asszisztens 0,5 14
5006 egészségügy szakmacsoport – egészségügy ágazat – nyelvi előkészítő évfolyamon (4+1) általános ápolási és egészségügyi asszisztens 0,5 14

Az ágazati képzések jellemzői:

Villamosipar és elektronika: a tanulók megismerik az elektrotechnika és az elektronika alapjait, villamos áramköröket állítanak össze, mérnek. Automatikai berendezéseket szerelnek, PLC-t programoznak. Megismerik a számítógép iparban történő gyakorlati alkalmazásának területeit (ipari folyamatok vezérlése, szimuláció, áramkörök tervezése, modellezése).

Ráépülő emelt szintű szakképzés: 54 523 02 elektronikai technikus

Informatika: a tanulók megismerik a számítógépek és egyéb számítástechnikai eszközök felépítését, működését, különféle felhasználói programok alkalmazását, az önálló programkészítés módszereit.

Elsajátítják a hálózati eszközök, az operációs rendszerek és az informatikai biztonsági eszközök telepítését, konfigurálását. Megismerik a hardver eszközök felépítését, működését, és azok vállalati, ipari alkalmazásának lehetőségeit.

Ráépülő emelt szintű szakképzés: 54 481 05 műszaki informatikus

Szociális: a tanulók olyan ismereteket szerezhetnek, melyek segítségével eligazodhatnak a társadalom nehéz sorsú és gondozásra szoruló rétegei számára biztosítandó ellátás, segítségnyújtás területén. Az egészségügyi alapismeretek során megismerik az emberi test működését, betegségek fajtáit, valamint pszichológiai és szociálpszichológiai és alapvető gondozási, elsősegély-nyújtási ismeretekre tesznek szert. A képzés során kiemelkedő szerephez jut a közegészség és az egészségmegőrzés témaköre.

Ráépülő emelt szintű szakképzés: 54 762 02 szociális asszisztens

Egészségügy: a tanulók megismerik az emberi test életműködési folyamatait az egészség és a környezet kölcsönhatásait, elsajátítanak egy egészségtudatos szemléletet. A képzés végén a hallgató képes lesz a betegellátás, gondozás területén asszisztálni, beavatkozásoknál, vizsgálatoknál segédkezni, betegekkel kapcsolatos dokumentációt kezelni.

Ráépülő emelt szintű szakképzés: 54 723 02 gyakorló ápoló

Iskolában folyó képzés előnyei

 • Gyakorlatorientált szakmai képzések
 • Korszerűen felszerelt mérőlaborok, szaktantermek
 • Az érettségi vizsgával egy időben középszintű szakképesítés szerezhető
 • Érettségi után egy éves szakképzés során emelt szintű szakképesítés szerezhető
 • Akkreditált nemzetközi ECDL vizsgaközpont
 • Részvétel a CISCO hálózati akadémia programjában, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakok kedvezményes megszerzésének lehetősége

Ezen kívül sokszínű sportolási és szabadidő eltöltési lehetőség várja a hozzánk beiratkozó diákokat.

A szakgimnáziumi képzésekre felvételizők teljesítményének értékelése

A tanulmányi területekre való felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

Az egyes ágazati képzésekre való felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

 1. Az általános iskolai tanulmányi eredmények
 • év végi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem,
  fizika /biológia*– Elérhető pontszám: 50 pont
 • félévi osztályzatok: magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika/biológia* – Elérhető pontszám: 50 pont

A pontszámot az adott évi osztályzatok kétszerezésével számoljuk.

*(szociális és egészségügy ágazat esetében)

 1. Szóbeli elbeszélgetés: elbeszélgetés általános iskolás tananyagon alapuló műveltségi kérdésekről
 2. február 23-24.

Elérhető pontszám: 20 pont

A vizsga helyszíne: Ózdi SZC Bródy Imre Szakképző Iskolája

Ózd, Petőfi út 20.

Rangsorolás

A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 120 pont) összeadása után, csökkenő sorrendben.

Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,

– a törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek

– a műszaki ágazatok esetén a matematika és a fizika, szociális ágazat esetében pedig a biológia osztályzatok képezik a további rangsorolás alapját.

Az SNI tanulók esélyegyenlőségének biztosítása

SNI-s tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok:

Hozott pontszám (7. év végi – 8. félévi osztályzatok) számítása:

Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól ezért nem rendelkezik abból osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.