fontos esemény

Szűrőszoftver használata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 2014. szeptember 1-től az intézményekre nézve, a gyermekek és tanulók védelme érdekében újabb kötelezettséget ír elő. Ennek értelmében az intézmények kötelesek gondoskodni a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek szűrőszoftverekkel történő ellátásáról. (A köznevelési intézmény – ideértve a 7. § (4) bekezdése szerint alapított intézményt is – köteles a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépeket a gyermekek, tanulók védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátni a gyermekek és tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődése védelmének érdekében.”)

Ezt mi is alkalmazzuk! Ha az iskolából nem érsz el különböző oldalakat, ennek tudhatod be. 🙂

Leave a Reply